Skip to content

Privacybeleid

Verwerkingsverantwoordelijke
Sure to Pass is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren waarom en onder welke voorwaarden wij bepaalde persoonsgegevens verwerken, hoe wij uw privacy beschermen en welke rechten u heeft.

Persoonsgegegvens en doeleinden
Door het gebruik van het contact- inschrijfformulier op onze website laat u persoonsgegevens bij ons achter. Wanneer u het contact- inschrijfformulier op onze website invult, vragen wij u om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Wij verzamelen deze persoonsgegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Sure to Pass verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Wij kunnen alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het contactformulier. Zonder deze persoonsgegevens, kunnen wij geen contact met u opnemen.

Bewaartermijn
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De gegevens die u ons via het contactformulier verstrekt bewaren we zolang als nodig is voor de beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek/vraag.

Derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit wettelijk is vereist.

Beveiliging van uw peroonsgegevens
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Maar vanwege het zijn van een kleinbedrijf wordt het contact- inschrijfformulier alleen opgeslagen in ons mailbox.

Uw rechten
U heeft recht op inzage van uw gegevens. Hiervoor kunt u een verzoek indienen via info@suretopass. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens die wij verwerken. Indien blijkt dat de gegevens die wij van u hebben onjuist zijn, kunt u ons verzoeken om u gegevens te laten aanpassen, aanvullen, verwijderen of af te schermen. U kunt gegeven toestemming op ieder moment intrekken.

Contactgegevens
Vragen over deze privacyverklaring kunnen per e-mail via info@suretopass.nl.

Sure to Pass
Bereklauw 16
7422 SB
Deventer, Nederland